Ontspanningsprotocol van Fysiotherapie Kollum aantoonbaar effectief. Het ontspanningsprogramma dat 15 jaar geleden is ontwikkeld door Greetje Bosma-Winters, blijkt ook na wetenschappelijk onderzoek zeer effectief. In de Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk werd al 15 jaar met het protocol gewerkt bij clienten met chronische pijn, chronische vermoeidheid, hyperventilatie en stressgerelateerde klachten als bv hoofdpijn. Door een voor- en nameting te doen, bleek al dat het programma succesvol was bij de individuele client of patient. Clienten meldden een duidelijk verbetering van vermoeidheid, hyperventilatie en pijn.

Of het programma ook wetenschappelijk aantoonbaar effectief is voor alle aandoeningen waarbij spanningsklachten een rol spelen, was vervolgens de vraag die Greetje Bosma zichzelf stelde. De vraag werd voorgelegd aan de Hanze Hogeschool en uitgewerkt door Roelof Wakker 4de jaar student Fysiotherapie aan de Hanze Hogeschool. In het kader van een wetenschappelijke stage met Greetje Bosma-Winters als zijn begeleider, heeft hij de verzamelde behandelresultaten onderzocht.

In het onderzoek is gekeken naar patienten die in de periode 2010-2014 behandeld zijn volgens het ontspanningsprogramma. Het betreft een groep van 80 mensen, onderverdeeld in chronische pijn, chronische vermoeidheid en stress gerelateerde klachten. Het onderzoek laat een duidelijke, significante, verbetering van de klachten in alle groepen zien. Dit betekent dat het resultaat niet op toeval kan berusten.

Het programma had al bewezen te werken voor de individuele patient, nu blijkt het ook effectief voor de grote groep.

Lees hier het artikel van Roelof Wakker

Zoeken