Voor uw deelname aan onze diverse commerciële activiteiten geldt dat deze kosten door u zelf moeten worden betaald.

De betaling geschiedt middels een automatische incasso. U vult daartoe het betreffende incassoformulier in en wij zorgen voor de rest.
U betaalt steeds achteraf, voor een termijn van 4 weken en wij incasseren de bedragen automatisch van uw rekening.

Wanneer meerdere gezinsleden bij ons trainen, of wanneer u in meerdere groepen traint, hanteren we gezins-/combikorting!

 • Fitheidstest/Intake: éénmalige incasso van € 35,00 (incl. 1 gratis bidon)
 • FysioFit: € 37,50 / 4 weken,  1x per week 1 uur trainen en 15 minuten
 • FysioFit: € 60,00 / 4 weken,  2x per week 1 uur en 15 minuten trainen.
 • FysioFit voor mensen met verstandelijke beperking:  € 45,00 / 4 weken,  1x per week 1 uur trainen
 • FysioFit voor de Jeugd: € 30,00 / 4 weken,  1x per week 1 uur trainen
 • Pilates, € 30,00 / 4 weken,  1x per week 1 uur trainen.
 • FysioFit 70+:   € 40,00 / 4 weken, 1x per week 1 uur
 •                            € 67,50 / 4 weken, 2x per week 1 uur
 • FysioFit 55+:  € 35,00 / 4 weken, 1x per week 1 uur
 •                            € 60,00 / 4 weken, 2x per week 1 uur
 • Cesar Kinetics: € 30,00 / 4 weken,  1 uur trainen
 • Bekkenfit € 110,- 10 lessen a 1 uur, + afzonderlijke intake
 • FitZwanger € 110,- 10 lessen a 1 uur + afzonderlijke intake
 • Combi-korting: € 10,00 bij trainen in 2 groepen
 • Gezinskorting: € 10,00 korting voor elk volgend gezinslid die in een groep traint

Online diensten:

 • FysioFit55+Online: € 35,00/4 weken, 2x per week 30 minuten

 

Indien wij onverhoopt een trainingstijd moeten afzeggen (bijvoorbeeld bij ziekte van een therapeut) zullen wij deze trainingstijd niet aan u doorberekenen. Dit geldt niet voor trainingstijden waarop u niet zelf kunt komen vanwege bijvoorbeeld ziekte of als deze op een Nationale Feestdagen vallen. Inhalen op een ander tijdstip is dan een optie.

Met een wijzigingsformulier is het wel mogelijk om bij langdurige afwezigheid uwerzijds door bijvoorbeeld ziekte of vakantie en periode stop te zetten. Tijdens deze stopzetting zullen wij dan geen incasso uitvoeren. Indien men de FysioFit trainining helemaal stop gezet moeten worden dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. De datum waarop u dit doet is bepalend voor de intrekking van de automatische incasso. Voor meer informatie hieromtrent vraagt u intrekkingsformulier en of huisregels FysioFit.

Zie voor onze trainingstijden ons overzicht Trainingstijden

Zoeken