Direct contact? Bel 0511 451400

Voor uw deelname aan onze diverse commerciële activiteiten geldt dat deze kosten door u zelf moeten worden betaald.

De betaling geschiedt middels een automatische incasso. U vult daartoe het betreffende incassoformulier in en wij zorgen voor de rest.
U betaalt steeds, achteraf, voor een termijn van 4 weken en wij incasseren de bedragen automatisch van uw rekening.

  • Fitheidstest/Intake: éénmalige incasso van € 30,00 (incl. 1 gratis bidon)
  • Abonnement FysioFit: € 32,50 per 4 weken, op basis van 1x per week trainen.
  • Abonnement FysioFit: € 55,00 per 4 weken, op basis van 2x per week trainen.
  • Abonnement FysioFit voor Verstandelijk beperkten: €40,00 per 4 weken, op basis van 1x per week trainen
  • Abonnement FysioFit voor de Jeugd: € 25,00 per 4 weken, op basis van 1x per week trainen
  • Abonnement Pilates, € 25,00 per 4 weken, op basis van 1x per week trainen.
  • Een combinatie van Pilates en FysioFit is ook mogelijk, de kosten hiervan zijn € 55,00 per 4 weken, op basis van 1x per week Pilates en 1x per week FysioFit.

Indien wij onverhoopt een trainingstijd moeten afzeggen (bijvoorbeeld bij ziekte van een therapeut) zullen wij deze trainingstijd niet aan u doorberekenen. Dit geldt niet voor trainingstijden waarop u niet zelf kunt komen vanwege bijvoorbeeld ziekte of als deze op een Nationale Feestdagen vallen.

Met een wijzigingsformulier is het wel mogelijk om bij langdurige afwezigheid uwerzijds door bijvoorbeeld ziekte of vakantie en periode stop te zetten. Tijdens deze stopzetting zullen wij dan geen incasso uitvoeren. Indien men de FysioFit trainining helemaal stop gezet moeten worden dient u dit schriftelijk aan ons door te geven. De datum waarop u dit doet is bepalend voor de intrekking van de automatische incasso. Voor meer informatie hieromtrent vraagt u intrekkingsformulier en of huisregels FysioFit.

Zie voor onze trainingstijden ons overzicht Trainingstijden

Zoeken