Praktijk voor Fysiotherapie Kollum en Grijpskerk

Graag heten wij u van harte welkom op de site van onze Praktijk voor Fysiotherapie.
Wij zijn: Peter van Brummelen, Jannie Kussendrager en Klaas Korf en met zijn drieën vormen wij de maatschap fysiotherapie.

Wij hebben 13 medewerkers en onder het kopje wie we zijn kunt u zien wie zij zijn en wat ze doen.
In het menu behandelingen kunt u zien dat we ons op vele gebieden hebben gespecialiseerd.

U kunt bij ons rechtstreeks terecht en hoeft dus niet verplicht eerst naar de huisarts.

Openingstijden (voor alle locaties): maandag t/m donderdag 7.30 tot 21.00 uur, vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

Telefoonnummer (voor alle lokaties): 0511-451400, E-mailadres (voor alle lokaties): info@fysio-manueeltherapie.nl  (voor overige gegevens en adressen zie Locaties)

Wij zijn HKZ gecertificeerd en voor zorgverzekeraars zijn wij Plus praktijk en Topzorg. Uw rechten m.b.t. de behandeling zijn vastgelegd in de WGBO. Daarnaast zijn we aangesloten bij Fys’Optima, een landelijk samenwerkingsverband van fysiotherapiepraktijken.

Voor gemaakte afspraken hanteren wij het volgende: mocht u onverhoopt op de gemaakte tijdstip niet in de gelegenheid zijn dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk, doch maximaal 24 uur voor de afspraak, aan ons kenbaar te maken. Afzeggen van afspraken binnen 24 uur zullen wij bij u in rekening moeten brengen.

Zoeken