20190523 120151

Januari 2020, Lotte in de spotlights

Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Lotte Onstein. Ik ben 24 jaar oud en ik kom uit Groningen. In 2016 ben ik aan de Hanze Hogeschool in Groningen afgestudeerd als fysiotherapeut.
Sinds mei 2019 ben ik werkzaam bij Praktijk voor Fysiotherapie Kollum – Grijpskerk. In september 2019 ben ik begonnen aan de Masteropleiding Psychosomatiek in Utrecht.  

Omdat dit begrip nog wel eens vragen oproept, wil ik deze kans grijpen om uit te leggen wat ik precies doe en waarom ik dit doe.

Wat is psychosomatiek?
De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst.

Door mentaal meer bewust contact te maken met het lichaam en de klachten, krijgt u meer inzicht in de factoren die uw klachten beïnvloeden. Vaak is het nodig om weer te leren ontspannen. Ook kan het nodig zijn om juist meer in beweging te komen. Samen wordt gezocht naar wat er nodig is, om meer balans in uw leven te creëren.

Waarom heb ik gekozen voor psychosomatiek?
Al langere tijd ben ik erg geïnteresseerd in het mogelijke verband tussen de wederzijdse invloed van de mentale en de fysieke gesteldheid van de mens. Voor mij is dit de ideale combinatie binnen het vak van fysiotherapeut.

Ik vind het erg belangrijk om verder te kijken dan alleen de klacht van een cliënt. Meer naar de mens achter de klacht kijken. Vooral bij langdurige klachten, kan er namelijk meer achter zitten. Niet dat de psychosomatiek op wonderbaarlijke wijze langdurige klachten op zal lossen. Maar ik geloof wel dat mentale ondersteuning juist dan erg belangrijk kan zijn.
Het begeleiden bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid, dat is wat mijn doel is. 

 

Ik hoop dat u nu enigszins een duidelijk beeld heeft over wat ik doe en wat ik voor u zou kunnen betekenen. 

 

Voorbeeld van een behandeling van een patiënt met psychosomatische klachten:


Mevrouw X, 40 jaar, onderwijzeres, wordt verwezen vanwege nek-schouderklachten en hoofdpijn. Ze heeft een parttime baan, is getrouwd, heeft twee kinderen van 7 en 5 jaar. Als oudste van vier broers en zussen neemt ze bovendien de zorg voor haar moeder op zich. Het meest op de voorgrond staan pijnlijke nek-schouderspieren, spanningshoofdpijn, vermoeidheid, doorslaapproblemen, duizeligheid, verminderde concentratie en verminderd geheugen. Sinds haar kinderen heeft ze nagenoeg geen tijd meer voor zichzelf. Op het werk is de hoeveelheid administratie alleen maar toegenomen. Op dit moment overziet ze het niet meer en heeft ze zich ziek gemeld op haar werk. 

In de klachtenvragenlijst die afgenomen is, scoort ze hoog op de lichamelijke, psychische en gedragsmatige stresssymptomen. 

Na de intake, waar we met name tijd besteden aan een gesprek over wat er allemaal speelt, kom ik op de volgende diagnose: stress gerelateerde nekschouderklachten en hoofdpijn op basis van overspannenheid/chronische stress.

We hebben afgesproken door middel van ontspanningsoefeningen te proberen haar spanning in het lichaam en ook de mentale spanning te verminderen. Verder zijn we in gesprekken gaan kijken hoe mevrouw haar eigen grenzen kan bewaken en hoe ze kan luisteren naar haar eigen lichaam. De ontspanningsoefeningen zijn gericht op mindfulness. Hierin staat centraal dat je leeft in het moment. Dus gedachtes over het verleden en de toekomst proberen los te laten. De behandeling wordt hierbij over een langere periode uitgesmeerd zodat er tijd is om de oefeningen thuis toe te passen.  Een behandeling in het veranderen van gedrag en ontspanning neemt tijd. Uiteindelijk heb ik mevrouw zo’n 10x gezien en is de verhoogde stress mentaal en in het lichaam verdwenen. Ze is weer volledig aan het werk en kan meer tijd voor zichzelf vinden. Ze is erg tevreden hoe de behandeling is verlopen en het heeft haar handvatten gegeven voor in de toekomst. 

 

Zoeken