Februari 2018, Greetje in de spotlights

Mijn naam  is Greetje  Bosma-Winters en ik ben oprichter van de praktijk en ook de oudste fysiotherapeut van ons gezelschap. Eerst heb ik samengewerkt met collega Helga Bok. Later kwamen Peter van Brummelen en door het vertrek van Helga, Jannie Kussendrager erbij. Met ons drieën geven wij leiding en vorm aan de praktijk. Natuurlijk ondersteund door een fantastisch team.

In 1983 ben ik in Kollum begonnen, toen nog bij mevrouw Douma. Al snel ging  ik mij specialiseren in manueeltherapie. De manuele therapie telt veel  stromingen onder anderen: Chiropraxie, Maitland, SOMT en Orthopedische Geneeskunde.Dry Needling

Allemaal hebben ze één ding gemeen: het manipuleren (het zogenaamde  kraken) van gewrichten.

Een manueeltherapeut  gaat uit van de bewegingsmogelijkheden van   gewrichten. Kan een gewricht niet meer goed  bewegen, dan kan dat klachten  veroorzaken. De manueeltherapeut  mobiliseert of manipuleert dan deze gewrichten om de  bewegingsmogelijkheden te herstellen.

In de specialisatie manueeltherapie heb ik twee opleidingen gevolgd:

Maitland en Orthopedische Geneeskunde (Cyriax), deze  laatste gaat al meer in op functioneren van gewrichtskapsel,  pezen en spieren.

Hierdoor werd ik getriggerd om een opleiding  in Dry Needling te volgen. Hierbij hef je, door het inbrengen  van een heel dun naaldje in de spier, actieve  triggerpoints in een spier op.

Deze actieve triggerpoints in de spier veroorzaken: spierzwakte, pijn, uitstralende pijn en tintelingen. Deze veroorzaken een disbalans  in de werking van een spier en tussen  verschillende  spiergroepen. Deze disbalans kan weer leiden tot een bewegingsbeperking  van een gewricht en zo is het cirkeltje  rond.

Mijn functie omschrijf ik als: psychosomatisch werkend fysio- en manueeltherapeut.

De volgende keer zal ik meer ingaan op het psychosomatische deel van mijn werk.

 

Deel 2:

Ik omschrijf mijn functie als: Psychosomatisch werkend fysio-en manueeltherapeut. Dit houdt in dat ik bij klachten niet alleen kijk hoe het gaat met de gewrichten, pezen, banden en spieren, dus zeg maar de orthopedische of lichamelijk kant. Maar ik kijk ook of stress mede een oorzaak kan zijn van lichamelijk lijden. Dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld hyperventilatie, hoofdpijn en vermoeidheid.
Er is geen scheiding tussen lichaam en geest. Dat betekent dat stress altijd ook lichamelijke reacties geeft en omgekeerd dat pijn altijd een stressreactie geeft.
Zo kun je in een soort vicieuze cirkel terecht komen en dus is alleen kijken naar de lichamelijke kant niet meer voldoende.
Bij langdurige stress moeten bepaalde  systemen: het hormonaal systeem en het vegetatieve systeem (dat is het systeem dat buiten jouw wil om je hart, doorbloeding en organen aanstuurt ) te lang werken. Dit geeft een bepaalde uitputting en daardoor ontstaan stress gerelateerde klachten zoals hyperventilatie, vermoeidheid, hoofdpijn en pijn(door verhoogde spanning in de spieren).
Om deze systemen te remmen moet de stress dus verminderen. Dat betekent niet dat er geen stressvolle of verdrietige gebeurtenissen meer in je leven zijn, maar dat je ze beter kunt accepteren en/of achter je kunt laten.

Na het volgen van vele opleidingen heb ik een methode ontwikkeld van een serie ontspanningsoefeningen met als doel te leren kijken naar je gedachten en deze los te laten en stil te staan bij je emoties/gevoelens, zodat je ze kunt erkennen.
Misschien herken je het wel: je bent altijd druk en je moet nog zoveel. Of je hebt gevoelens van boosheid, angst, verdriet of een heel gespannen gevoel, die je allemaal probeert weg te stoppen of je probeert er niet aan te denken.
Als je te lang voor jezelf wegloopt, geeft dit op den duur klachten. Omdat  de bovengenoemde systemen dan altijd “aan” staan.

Ik werk nu ongeveer 15 jaar met deze  methode en een paar jaar geleden is  het wetenschappelijk onderzocht en klinisch effectief gebleken. Dat betekent dat de  methode ook echt effect heeft en dat er geen andere reden zijn voor de  bewezen verbetering. Zo’n uitkomst betekent veel voor de bewijskracht van fysiotherapie.
In de praktijk betekent dit dat de klachten van mensen daadwerkelijk verbeteren en daar komen ze tenslotte voor.

In de volgende blogs zal ik een paar casussen beschreven.

Casus 1.:

In mijn vorige stukjes heb ik beloofd om een aantal casussen te beschrijven.  Hier volgt de eerste :

Een cliënt meldt zich bij de praktijk met de klacht:  pijn onder de  hiel, het zgn. hielspoor. Het betreft een 55 jarige vrouw met pijn onder hiel van de rechtervoet. De pijn belemmert haar in het functioneren omdat elke stap pijn doet en zij niet meer kan wandelen, iets wat ze erg graag doet. Ze is inmiddels bij de  podotherapeut  geweest en ze heeft van de  podotherapeut een zooltje in haar schoen gekregen om de  druk op de pijnlijke plek onder de hiel te verlichten. Dit bleek niet afdoende.

Haar vraag voor mij is: kan door fysiotherapie de pijn verminderd worden zodat ik weer kan wandelen?

Bij onderzoek vind ik dat de spieren aan de onderzijde van de voet, in het midden, heel erg gespannen zijn en erg pijnlijk bij druk. Dit komt omdat de spieren te lang en te hard  trekken. Dit geeft een irritatie op de  plaats waar ze vast zitten aan het bot (de hiel). Die verhoogde spanning  in de spieren kan ontstaan omdat met het ouder worden de voeten wat gaan uitzakken.

We spreken af om te proberen om de spanning  van de spieren af te halen door:

  1. Dry needling, met een naaldje de triggerpoints (“knoopjes”) uit de spieren te halen, zodat de spieren ontspannen.
  2. De voetgewrichtjes te mobiliseren, met als doel de spieren te ontspannen.

 

Na 5 behandelingen kon mevrouw weer zonder pijn wandelen.

 

De tweede casus die ik beschrijven wil, maakt duidelijk hoeveel invloed stress op het lichaam heeft. In mijn 2de stukje  heb ik al uitgelegd hoe dit veroorzaakt wordt .

Casus:

De cliënt is een 60 -jarige vrouw, die zich meldt met nekklachten.

Tijdens  de anamnese ( het inventariserend gesprek dat voor de daadwerkelijke behandeling plaats vindt en onontbeerlijk is om tot een goede diagnose en behandelplan te komen), blijkt dat mevrouw  naast de  nekklachten nog veel meer klachten heeft. Ze heeft pijnlijke spieren in de nek en rug, overmatige transpiratie, hoofdpijn, opgeblazen gevoel, is misselijk/maag van streek, ze piekert en ze slaapt zeer onrustig. Ook geeft ze aan een stressvolle periode te hebben gehad.

De meetinstrumenten (vragenlijsten) die ingezet zijn, geven duidelijk aan dat er sprak is van een verhoogde distress (=negatieve spanning) en overprikkeling van het vegetatieve systeem.

Bij het lichamelijk onderzoek vond ik forse hypertonie (dit is verhoogde spanning ) in de spieren van de nek. Deze veroorzaakt de pijn in de nek.

Ik zou als behandelvoorstel kunnen doen: de spieren in de nek ontspannen.

Maar ik heb gekozen voor een andere  insteek, nl:

Het aanleren van ontspanningsoefeningen met als doel de negatieve  spanning naar beneden te brengen en te leren om (pieker) gedachten los te laten, maar emotie juist toe te laten zonder er op te navelstaren. Als de negatieve spanning duidelijk verminderd is en er nog steeds sprake is van verhoogde spierspanning, zal ik alsnog de spieren behandelen. Want de verhoogde distress houdt de verhoogde spierspanning in de spieren in de nek in stand, dus zou mijn behandeling van alleen de spieren waarschijnlijk niet het gewenste resultaat hebben.

Mevrouw  ging akkoord  met deze aanpak.

De behandeling houdt in dat mevrouw 10x bij mij komt om oefeningen aan te leren en dat ze deze  oefeningen thuis elke dag 20 min doet (zonder deze  discipline geen resultaat!!). De reden is dat je  moet leren wat jouw weg naar ontspanning is en die is elke dag anders, omdat er elke dag andere dingen spelen.

De behandeling wordt over een langere periode uitgesmeerd om meer oefentijd te creëren en een wezenlijke verandering neemt gewoon meer  tijd.

Resultaat:

De verhoogde distress is verdwenen evenals de stress gerelateerde klachten die boven zijn beschreven. Mevrouw slaapt weer goed en kan piekergedachten veel makkelijker loslaten. Voor de  nekklachten was een behandeling  van de spieren niet meer nodig. Mevrouw was tevreden met het resultaat

Aantal behandelingen: 10

Zoeken