Direct contact? Bel 0511 451400
Claudicatio

Etalagebenen, Claudicatio Intermittens (CI), is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door inspanningsgebonden pijn in de benen die na een periode van rust verdwijnt (etalages bekijken). De loopafstand is meestal beperkt en er kan sprake zijn van een verminderd uithoudingsvermogen, beperkte spierkracht en angst voor pijn of inspanning.

CI is het meest voorkomende symptoom van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) en is het gevolg van artherosclerose (slagaderverkalking). De bloedvaten van en naar de benen raken vernauwd en/of verstopt, waardoor de toevoer van bloed en daarmee van zuurstof naar de benen tekortschiet.

Aangezien artherosclerose in alle slagaders kan voorkomen, hebben patiënten met PAV een verhoogd risico op een hart- en/of herseninfarct.

Onlangs is in het nieuws geweest dat Gesuperviseerde LoopTherapie (GLT) de eerstekeusbehandeling is voor patiënten met etalagebenen. Uit onderzoek is gebleken dat GLT de beste behandeling is. In de richtlijn van de huisartsen en van de vaatchirurgen staat dat patiënten met Claudicatio Intermittens pas voor een operatie in aanmerking komen als GLT niet het gewenste effect heeft gegeven (Stepped Care Model).

Gesuperviseerde LoopTherapie bestaat behalve uit het verbeteren van de loopafstand en van de algehele conditie ook uit leefstijlcoaching. Hierbij richt de fysiotherapeut zich tijdens de behandeling op risicofactoren. Er zal aandacht zijn voor stoppen met roken, meer bewegen, stimuleren van een verantwoord dieet en een gezond gewicht.

Deze therapie wordt nu ook in de Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk gegeven.

Het ClaudicatioNet is een landelijk netwerk van fysiotherapeuten voor de behandeling van patiënten met CI (etalagebenen). Lidmaatschap van dit netwerk staat garant voor kwaliteit: de fysiotherapeuten zijn geschoold en bekwaam in het geven van GLT.

Mirjam Muntinghe, werkzaam bij de Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk, heeft met succes de cursus over o.a. Claudicatio Intermittens afgerond. Zij is lid geworden van het ClaudicatioNet.

Mocht u belangstelling hebben voor deze therapie, neemt u dan contact op met de Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk (tel 0511-451400 of per mail: info@fysio-manueeltherapie.nl of via de website: www.fysio-manueeltherapie.nl).

U kunt ook kijken op de website van het ClaudicatioNet: www.claudicationet.nl en via de zorgzoeker onze praktijkgegevens opzoeken.

Zoeken