Bekkenfysiotherapie

Steeds meer mensen weten hun weg te vinden met klachten die te maken hebben met het bekken en de bekkenbodem.

Helaas denkt men vaak dat bekkenproblemen alleen voorkomen bij zwangere vrouwen. Dit is een misverstand. Iedereen kan ermee te maken krijgen, ongeacht leeftijd en geslacht. Iedereen heeft een bekken, gewrichtsbanden, bekkenbodemspieren en bekkenorganen. Het is een systeem waarbinnen elk onderdeel een eigen functie heeft, maar elkaar ook beinvloedt. Zo kan een probleem in je organen leiden tot klachten in de bekkenbodem en omgekeerd.

Bekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij zonodig met speciale apparatuur wordt gewerkt, zodat mensen kunnen zien hoe de spieren functioneren. Mensen met klachten worden doorverwezen door de huisarts, maar ook via specialisten en verloskundigen komen aanmeldingen. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken.
Inmiddels is de toeloop van patiënten zo groot geworden dat de Praktijk voor Fysiotherapie Kollum-Grijpskerk een dependance heeft geopend aan de Willem Loreweg 3. Goeban Jelani is onze bekkenfysiotherapeut in opleiding.

Locaties:
Praktijk voor Fysiotherapie Kollum/Grijpskerk
- Willem Loréweg 3, Kollum
- Schoutstraat 13, Grijpskerk

Voor onze particuliere tarieven van een behandeling verwijzen wij u naar de prijslijst Particuliere Tarieven.